Nieuwe rector en brugklasleerlingen hijsen vlag voor hoogste punt nieuwbouw Het Streek Lyceum

In de zomervakantie bereikte de nieuwbouw van Het Streek Lyceum het hoogste punt. Nu de school weer een aantal weken draait en iedereen gewend is, werd het tijd om deze mijlpaal te vieren. Brugklasleerlingen hesen samen met de nieuwe rector, Henry van den Top, een vlag in top van het nieuwe schoolgebouw.

Als de bouw volgens planning verloopt, eindigt het huidige schooljaar in het nieuwe gebouw. Iets waar de leerlingen en medewerkers van de school reikhalzend naar uitkijken. Voor de nieuwe rector van de school, Henry van den Top, een uitdagende klus maar vooral een goed vooruitzicht. “Het huidige gebouw heeft inmiddels zoveel gebreken en te weinig lokalen voor de ruim 1.500 leerlingen dat het soms behelpen is. In het nieuwe duurzame gebouw zijn meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk voor onze leerlingen en dat is écht noodzakelijk voor goed toekomstgericht onderwijs”.

Virtuele rondleiding bij open dag 6 oktober
Op vrijdag 6 oktober is de open dag van Het Streek Lyceum voor groep 7- en 8-leerlingen. Deze basisschoolleerlingen zijn de eerste generatie die vanaf het begin van het schooljaar in het nieuwe gebouw les krijgen. De nieuwe rector vervolgt: “Bij de open dag maken de leerlingen kennis met onze school en proeven ze de sfeer. Die sfeer maken we met z’n allen en dat zal straks in het nieuwe gebouw niet anders zijn. De groep 7- en 8- leerlingen en hun ouders kunnen bij de open dag alvast een virtuele wandeling maken door het nieuwe schoolgebouw”.

Oplevering
Aannemer bouwbedrijf Kreeft uit Ede heeft tijdens de zomer volop doorgewerkt aan het nieuwe gebouw van Het Streek Lyceum. De gevel staat en inmiddels wordt het gevelmetselwerk aangebracht. Binnen zijn de aula, de lokalen en de gymzalen al goed zichtbaar. Als alles voorspoedig verloopt, hebben de leerlingen na de meivakantie van 2024 les in het nieuwe gebouw.

Bouw nieuw schoolgebouw Het Streek Lyceum officieel gestart

Enthousiaste leerlingen keken op het scherm in de aula mee hoe wethouder Meijer samen met de leerlingenraad het startsein gaf voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw van Het Streek Lyceum.  Met een gezamenlijke krachtsinspanning ging symbolisch de eerste paal de grond in. Deze handeling markeert een belangrijk moment voor de leerlingen en alle medewerkers van de school. Vanaf nu zien ze naast het huidige gebouw het nieuwe schoolgebouw stap voor stap gebouwd worden.

Wethouder Leon Meijer vertelt: “Na jaren van voorbereiding is de bouw nu gestart. Wat een ontzettend mooi vooruitzicht dat de kinderen straks in een schoolgebouw les krijgen, die hen qua mogelijkheden ondersteunt bij het onderwijs dat zij hier krijgen.”

Jonas Moormann, voorzitter van de leerlingenraad: “Als het bouwproces meezit, is de oplevering in april 2024, het jaar dat ik examen doe voor mijn vwo-diploma. Ik kan dus nog net het nieuwe gebouw af zien en hopelijk daar mijn diploma in ontvangst nemen.”

De nieuwe voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek, Wilfred Nep, was tot eind 2022 rector van Het Streek Lyceum en sinds 2014 betrokken bij het voorbereidingsproces met de gemeente Ede. “Naar dit moment hebben we lang uitgekeken. Alle plannen en ideeën komen nu tot uitvoering. Het nieuwe gebouw biedt inderdaad meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk voor de ruim 1.500 leerlingen, dat is noodzakelijk voor goed toekomstgericht onderwijs.”

Oplevering in eerste helft 2024
Het lokale Edese bouwbedrijf Kreeft bouwt het nieuwe schoolgebouw op hetzelfde terrein als waar nu het huidige schoolgebouw staat. Een deel van het gebouw is gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Als alles voorspoedig verloopt, hebben de leerlingen na de meivakantie van 2024 les in het nieuwe gebouw.

Nieuwbouw Het Streek Lyceum kan van start

CSG Het Streek, Kreeft Bouwbedrijf en WSI Techniek ondertekenen overeenkomsten

Met de ondertekening van de aanneemovereenkomsten en het definitieve besluit van de gemeenteraad voor de financiering, kan de realisatie van het nieuwe schoolgebouw van Het Streek Lyceum van start. Met de nieuwbouw krijgen ruim 1.500 leerlingen een nieuw gebouw dat toekomstbestendig is en flexibel kan inspelen op de ontwikkelingen in het onderwijs.

Het lokale Edese bouwbedrijf Kreeft heeft na de Europese aanbesteding de opdracht voor de nieuwbouw gegund gekregen. Mede door hun innovatieve blik en keuzes voor bouwmaterialen zijn de gecalculeerde bouwkosten rond het investeringsbudget uitgekomen. WSI Techniek uit Groenlo gaat de installatiewerkzaamheden uitvoeren. De nieuwe gemeenteraad stemde deze maand in met de extra 1 miljoen euro die nodig is voor de nieuwbouw van de school voor mavo, havo, vwo, technasium en gymnasium.

Ondertekening aanneemovereenkomsten
Voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek, Gertjan van der Molen, aannemer Kreeft Bouwbedrijf en Installateur WSI Techniek ondertekenden vrijdagochtend, onder toeziend oog van wethouder Peter de Pater en rector Wilfred Nep van Het Streek Lyceum, de aanneemovereen-komsten waarmee de bouw daadwerkelijk van start kan gaan. Gertjan van der Molen noemt het een bijzonder moment in de geschiedenis van Het Streek: “Sinds 2017 ben ik in gesprek met de gemeente Ede over de nieuwbouw en dat nu de financiering definitief is en de handtekeningen voor de bouw zijn gezet, is prachtig”.

Start bouw
De nieuwbouw van Het Streek Lyceum komt op hetzelfde terrein en verrijst grotendeels naast het huidige gebouw. De continuïteit van het onderwijs kan hiermee zo gewoon mogelijk doorgaan. In verband met de voorbereidingen op de bouw krijgen de leerlingen de technieklessen vanaf komend schooljaar in het gebouw van Het Streek College aan de Zandlaan en de gymlessen worden tijdelijk gegeven in diverse sporthallen in de gemeente. Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw in januari 2023 en hebben de leerlingen na de zomervakantie van 2024 les in het nieuwe gebouw.

Nieuwbouw Het Streek Lyceum!

Het Streek Lyceum krijgt een nieuw gebouw. Dat nieuws werd donderdagavond 15 oktober bekend bij de presentatie van de programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad in Ede. In die begroting is de nieuwbouw van de school opgenomen. Na de zomervakantie van 2024 krijgen de leerlingen van Het Streek Lyceum les ni het nieuwe schoolgebouw dat op hetzelfde terrein verrijst.

Gertjan van der Molen, bestuurder van CSG Het Streek, is verheugd met het nieuws. “Door het beschikbaar komen van het geld kan er definitief gebouwd worden. Sinds 2014 zijn we in gesprek met de gemeente Ede over de nieuwbouw. De afgelopen jaren zijn we zelfs al gestart met de voorbereidende fase, zoals het technisch plan van eisen en verschillende aanbestedingstrajecten. Net voor de zomervakantie van dit jaar is Ector Hoogstad Architecten geselecteerd, die een prachtig schetsontwerp heeft gemaakt. Zonder de bijdrage van de gemeente Ede zou alles uitgesteld moeten worden.”

Rector van Het Streek Lyceum, Wilfred Nep, is blij dat nu duidelijk is dat zijn school een nieuw gebouw krijgt. “Het huidige gebouw biedt weinig mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk, terwijl dit wel noodzakelijk is voor goed toekomstgericht onderwijs. De verwachtingen die gewekt zijn bij onze leerlingen, ouders en medewerkers kunnen we nu waarmaken.”

Hou onze website in de gaten voor al het nieuws rondom de nieuwbouw.

Intentieovereenkomst voor nieuwbouw getekend

Gemeente Ede en CSG Het Streek tekenen intentieovereenkomst voor nieuwbouw
Het Edese college van B en W en CSG Het Streek hebben een intentieovereenkomst voor de nieuwbouw van Het Streek Lyceum aan de Bovenbuurtweg getekend. Dit is een nieuwe stap in het project. De gemeente Ede en Het Streek hebben in deze overeenkomst afspraken voor de voorbereiding en realisatie van het nieuwbouwproject vastgelegd.

Nieuwbouw Het Streek Lyceum
De eerste voorbereidingen voor het nieuwe gebouw van Het Streek Lyceum zijn al in volle gang. Zo is de architect aanbesteed en wordt nu het voorlopig ontwerp uitgewerkt. De nieuwe school voor mavo, havo, vwo en gymnasium komt op hetzelfde terrein en verrijst grotendeels naast het huidige gebouw. De continuïteit van het onderwijs kan hiermee zo gewoon mogelijk doorgaan. Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw eind 2022 en hebben de leerlingen na de zomervakantie van 2024 les in het nieuwe gebouw. Gertjan van der Molen, voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek: “Ik ben blij dat we in goed overleg met de gemeente Ede tot overeenstemming zijn gekomen en een prachtige nieuwe school kunnen realiseren”.

Gemeente Ede: “bij goed onderwijs horen goede schoolgebouwen”
Wethouder Leon Meijer vertelt: “In de gemeente Ede zijn veel jongeren. Goed onderwijs is belangrijk voor het welzijn van deze jongeren en voor hun toekomst. Iets wat we nu, tijdens de coronacrisis, nog meer dan anders zien. Ik ben dan ook blij dat ook middelbare scholen weer gedeeltelijk open mogen.
Voor goed onderwijs is een goed schoolgebouw belangrijk. Het pand van het CSG het Streek is verouderd en toe aan vernieuwing. Daar wordt de komende jaren hard aan gewerkt.”