Bouw nieuw schoolgebouw Het Streek Lyceum officieel gestart

Geplaatst op Categorieën Algemeen, Nieuwbouw

Enthousiaste leerlingen keken op het scherm in de aula mee hoe wethouder Meijer samen met de leerlingenraad het startsein gaf voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw van Het Streek Lyceum.  Met een gezamenlijke krachtsinspanning ging symbolisch de eerste paal de grond in. Deze handeling markeert een belangrijk moment voor de leerlingen en alle medewerkers van de school. Vanaf nu zien ze naast het huidige gebouw het nieuwe schoolgebouw stap voor stap gebouwd worden.

Wethouder Leon Meijer vertelt: “Na jaren van voorbereiding is de bouw nu gestart. Wat een ontzettend mooi vooruitzicht dat de kinderen straks in een schoolgebouw les krijgen, die hen qua mogelijkheden ondersteunt bij het onderwijs dat zij hier krijgen.”

Jonas Moormann, voorzitter van de leerlingenraad: “Als het bouwproces meezit, is de oplevering in april 2024, het jaar dat ik examen doe voor mijn vwo-diploma. Ik kan dus nog net het nieuwe gebouw af zien en hopelijk daar mijn diploma in ontvangst nemen.”

De nieuwe voorzitter College van Bestuur van CSG Het Streek, Wilfred Nep, was tot eind 2022 rector van Het Streek Lyceum en sinds 2014 betrokken bij het voorbereidingsproces met de gemeente Ede. “Naar dit moment hebben we lang uitgekeken. Alle plannen en ideeën komen nu tot uitvoering. Het nieuwe gebouw biedt inderdaad meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk voor de ruim 1.500 leerlingen, dat is noodzakelijk voor goed toekomstgericht onderwijs.”

Oplevering in eerste helft 2024
Het lokale Edese bouwbedrijf Kreeft bouwt het nieuwe schoolgebouw op hetzelfde terrein als waar nu het huidige schoolgebouw staat. Een deel van het gebouw is gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Als alles voorspoedig verloopt, hebben de leerlingen na de meivakantie van 2024 les in het nieuwe gebouw.