Convenant StartCollege Ede ondertekend

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Op woensdag 21 december ondertekenden wethouder Meijer, de directeur-bestuurders van de VO-scholen uit Ede en de bestuurder van COG het convenant StartCollege. Hiermee bevorderen de scholen en de gemeente, vanuit hun maatschappelijke opdracht, doorstroming van nieuwkomers van 12 tot 18 jaar naar het regulier voortgezet, het beroepsonderwijs of het vinden van een plaats op de regionale arbeidsmarkt.

De uitvoering van het convenant ligt bij het Streek College en het Dulon College. De verantwoordelijkheid van de centrale onderwijsopvang voor nieuwkomers in Ede ligt bij Het Streek College. Bij de Internationale Schakelklassen (ISK) in Bennekom en Ede worden jongeren voorbereid op deelname aan het regulier onderwijs. Met deze samenwerking tussen Het Streek en het Dulon College stromen de ISK-leerlingen, na het volgen van onder andere veel taalonderwijs, goed voorbereid door naar het MBO.

“Vanuit de ISK zijn docenten gedetacheerd naar Dulon om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden”, vertelt Cora Vinke, directeur van het Dulon College. “Zo krijgen zij optimale kansen voor het volgen van een beroepsopleiding. Deze docenten weten met welke problematiek de studenten te maken kunnen krijgen en hebben een persoonlijke band met ze. Dit helpt enorm in het creëren van gelijke onderwijskansen voor iedereen. Wij zijn er trots op om dit in samenwerking met Het Streek en de gemeente Ede vorm te mogen geven. In de toekomst willen we de samenwerking verder uitbreiden naar een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven in de regio”.