Het Streek College PRO ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Geplaatst op Categorieën Algemeen, Het Streek College Pro

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Ede, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Foodvalley voor schooljaar 2021-2022 een aanvraag voor Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso.
Voor Het Streek College PRO betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 30.500.

Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren door de externe stage en met up-to-date branchegerichte vakken & cursussen, zoals: Balie/Baliemedewerker, Schilderen en hout/Werken in het schildersbedrijf/Werken in bouw, wonen en onderhoud, Magazijn/Beheer van het schoolmagazijn, Logistiek/Werken in de logistiek/Heftruckbestuurder/Mobiliteit, Schoonmaak/Schoonmaken in de groothuishouding, Keuken/Werken in de keuken/
Keukenassistent/Bedieningsassistent, Detail/Winkelmedewerker,
Woonhulp/Werken in een (zorg)instelling/Werken als thuishulp (SVA-2) en Groen/Onderhoud plantsoen/Werken met bloemen.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.
Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode
2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 25 miljoen voor 2021-2022.
De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.